Administració local

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Coordinació i col·laboració amb la Direcció General d’Administració Local, Sr. José Antonio Redorat Fresquet, participant en la consulta i desenvolupament de normativa local.