LA FORMACIÓ CONTINUA 2017 DE LA FVMP, XIFRES RÈCORD EN TAN SOLS UNA SETMANA

 La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha posat en marxa una nova edició de la Formació Continua destinada al personal al servei de l’administració local dels Ajuntaments. Malgrat que la data d’inscripció finalitza el 30 de setembre, el nombre de sol·licituds rebudes fins a este moment arriba a les 6900 (en tan sols una setmana des de l’obertura de les inscripcions).

Aquesta formació, que tindrà lloc en modalitat online i presencial (a varies ciutats com  València, Alacant i Castelló de la Plana, Ontinyent, Gandia, Xàtiva o Elx) està formada per cursos que giren al voltant de les necessitats de la gent que treballa als Ajuntaments del País Valencià i, al mateix temps, s’adequa als reptes que les administracions locals deuen encarar actualment.

A partir de la nova etapa de govern de la FVMP un dels objectius ha estat potenciar i millorar els continguts i la eficiència dels cursos de formació. Durant els darrers dos anys, s’ha programat accions formatives sota la convicció de la importància de millorar la formació del cos funcionarial i així millorar el servei que les administracions locals presten a la ciutadania. El funcionariat pot apuntar-se en cursos de diferent temàtica que, entre molts altres, van des de Mainstreaming de gènere a les AAPP, detecció i prevenció d’assetjament sexual en l’àmbit laboral, redacció i gestió d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible e integrat (EDUSI) i programes europeus, gestió tècnica i administrativa d’espectacles festius amb pólvora, pla general de subvencions: tramitació i control, smart city en l’àmbit Municipal, nova normativa en la gestió de subvencions i règim jurídic i procediment administratiu comú (llei 40/2015 i 39/2015).

Altra de les novetats importants de les dos darreres edicions de la Formació Contínua de la FVMP ha estat la posada en marxa d’una nova plataforma online pròpia de la FVMP, el que possibilita poder realitzar una gestió més òptima dels cursos així com assegurar la qualitat d’aquests.

“La formació contínua és bàsica per al desenvolupament de la tasca i els serveis que el personal al servei de l’administració local presten als seus ajuntaments. Un any més, des de la FVMP posem en marxa el nostre programa d’actualització de coneixements del personal al servici de la vostra administració. El pla de formació continua apostant per reforçar àrees de gestió que facen dels nostres pobles i ciutats un espai de convivència i millora de la vida de les persones”, ha assenyalat la vicesecretaria general de la FVMP i alcaldessa de Godella, Eva Sanchis.