LA FVMP POSA EN MARXA LA FORMACIÓ DE CÀRRECS ELECTES

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha posat en marxa la formació de càrrecs electes per als regidors i regidores dels Ajuntaments valencians. La FVMP enceta així un tipus de formació destinat als càrrecs públic municipals.
Aquesta formació, que tindrà lloc en varies edicions a València, Alacant i Castelló de la Plana, està formada per dos cursos que giren al voltant de la gestió econòmica i l’organització d’equips. Per un costat les regidores i regidors han pogut apuntar-se al curs de “Gestio econòmic-pressupostària de les administracions locals”. Un curs en el qual es desenvolupen els conceptes al voltant d’un pressupost així com l’utilització eficient del pressupost municipal i dels recursos públics.
Per altra part, el curs “Organització, direcció i motivació de grups de treball” està orientat al funcionament dels grups així com a nodrir de competències positives i motivadores a les direccions dels equips.
Aquesta formació, oferida per la FVMP als càrrecs electes locals, ha estat configurada a partir d’una enquesta que la pròpia entitat municipalista valenciana va adreçar a les regidores i regidors de tot el territori. L’enquesta preguntava al voltant de les preferències de la temàtica dels cursos, però també al voltant de temes logístics per a la realització d’aquests.
“Des del començament d’aquesta nova etapa a la FVMP hem tingut clar que una de les prioritats en matèria de formació havia de ser la dels càrrecs electes. Aquesta formació complementa, perfectament, la nova oferta de formació continua que hem preparat per als funcionaris públics d’Ajuntaments, diputacions i mancomunitats”, ha assegurat Eva Sanchis, vicesecretària general de la FVMP.