LA FVMP PRESENTA MEMÒRIA CONVENI TURISME

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, presenta la memòria d’activitats realitzades 2018 a través del Conveni subscrit amb turisme de la Comunitat Valenciana.