LA FVMP SIGNA UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ESPAI AUDIOVISUAL DE PROXIMITAT (ESAP)

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha anunciat la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’associació ‘Espai Audiovisual de Proximitat’ (ESAP) amb l’objecte d’impulsar i fomentar la informació de proximitat així com d’establir un espai comú de treball que afavorisca l’accés a la informació més propera per al ciutadà.

Nota Premsa