LA FVMP VISITA CROÀCIA PER A CONTINUAR DESENVOLUPANT EL PROJECTE EUROPEU “LOCAL 4GREEN”

La vicesecretària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Eva Sanchis, juntament amb tècnics de la mateixa FVMP, han assistit a una nova trobada que ha tingut lloc a Croàcia al voltant del projecte europeu LOCAL4GREEN. Aquest projecte, liderat per la FVMP, té com a objectiu donar suport a les autoritats locals a definir i implementar polítiques fiscals innovadores dins de l’àmbit municipal, destinades a promoure fonts d’energia renovables tant en el sector públic com en el privat.

El projecte LOCAL4GREEN es desenvolupa en el marc del projecte Interreg MED que potencia la cooperació a l’àrea de la Mediterrània i que cerca el creixement sostenible de l’entorn mediterrani mitjançant pràctiques innovadores i l’ús raonable dels recursos. El projecte LOCAL 4GREEN es desenvolupa des de novembre de 2016 i tindrà un recorregut fins a abril de 2019 amb la participació d’entitats de diferent caire de Malta, Grècia, Itàlia, Eslovènia, Xipre, Portugal, Albània, Espanya i  Croàcia

Durant la cita de Croàcia s’ha aprofundit en el fet de la importància de proporcionar els municipis, models de polítiques fiscals innovadores que puguen ser inclosos a les seues estratègies i plans. Les polítiques fiscals verdes promouran la implicació i el compromís del sector públic i privat amb l’ús de fonts d’energia més netes, el que incrementarà la quota d’energia procedent de fonts renovables a escala local.