LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

El Secretari General de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Vicent Gil participa en les jornades que s’estan celebrant a Morella, al costat de l’Alcalde Rhamsés Ripollés, per a explicar la nova llei de contractes del sector públic.