Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

DECRET 89/2020, de 31 de juliol, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a actuacions d’emergència en països o zones geogràfiques amb major vulnerabilitat per la Covid-19