Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

DECRET 194/2020, de 27 de novembre, de concessió directa de l’increment de les ajudes a projectes d’inserció laboral per al finançament parcial dels costos salarials
del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa en centres especials d’ocupació, regulades en el Decret 271/2019, de 27 de desembre, del Consell, i de convocatòria de les ajudes de 2020