Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023 de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2023, les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal.

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/14/pdf/2023_2631.pdf