El TC estima parcialment el recurs de la junta d’Andalusia contra la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local