El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal quan la quota a pagar supera el guany obtingut

El Ple del TC declara inconstitucional l’impost municipal de plusvàlues (*IIVITNU) quan la quota resultant a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà. El TC ha estimat, així, la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel *JCA 32 de Madrid i declara que l’art. 107.4 *TRLHL és inconstitucional, en els termes referits en el *FJ cinqué apartat a).k