Ordre 18/2016, d’1 de Juny, de la Conselleria d’educació, Investigació,Cultura i Esport.

ORDRE 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual es regula l’accés, l’admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.