Presidència de la Generalitat

Acord de 14 de juliol de 2017, del Consell, pel qual es crega el Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les administracions locals de la Comunitat Valenciana.