Presidència de la Generalitat

Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.