Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2020, subvencions destinades al sosteniment de despeses
corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.