Presidència de la Generalitat

Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.