Tribunal Suprem. Sala del Social

El TS augmenta la indemnització per cessament dels indefinits no fixos de l’Administració El Suprem confirma la sentència del TSJ Madrid que va elevar la quantia indemnitzatòria a percebre per l’indefinit no fix recurrent a 20 dies per any.

Sentència