L’FVMP, ha rebut la visita del president Confederació Europea de Músics Jubilats i el president de Majors Telefónica.

a Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ha rebut la visita del president de la Conferència Europea de Músics Jubilats, Sr. Fernando Francés Roig i del president Majors de Telefónica, Sr. Antonio Limonge Melián.