L’INTERÉS GENERAL COM A PRINCIPI RECTOR DE L’ACCIÓ PÚBLICA EN L’ESPORT LOCAL – 20 JUNY