L’INTERÉS GENERAL COM A PRINCIPI RECTOR DE L’ACCIÓ PÚBLICA EN L’ESPORT LOCAL

Ahir Vicente Gil Olmedo, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, va presentar en la sala Gregori Mayans del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat el llibre «L’interés general com a principi rector de l’acció pública en l’esport local».

Al llarg de la seua intervenció, els autors de l’obra: el Sr. Julián Hontangas Carrascosa, Sr. Juan A. Mestre Sancho i Sr. Francisco Orts Delgado, van posar de manifest que la funció social de l’esport ha de ser el nou marc de referència de l’acció pública en la gestió esportiva local. I s’estableixen com a principis generals d’actuació tant la responsabilitat social corporativa com els principis de la bona governança.