MEMÒRIA DEL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL

Vicent Gil, Secretari General de la Federació Valencina de Municipis i Províncies, participa en l’acte de lliurament de la memòria del Comitè Econòmic i Social (CES) de la Comunitat Valenciana.
La memòria socioeconòmica i laboral de 2017 reflecteix una millorança “cridanera” de la situació de la Comunitat Valenciana.