MESURES ACORDS RECUPERACIÓ ALCEM-NOS

L’Acord Institucional per a la Reconstrucció de la Comunitat Valenciana signat el passat 3 d’agost que recull 303 mesures per a afrontar la crisi provocada per la pandèmia Covid-19