MESURES PREVENTIVES I PROCEDIMENTS PER ALS AJUNTAMENTS DAVANT LA COVID-19

Durant els mesos d’estiu, principalment el mes d’agost, s’intensifiquen les activitats socials, culturals i d’oci en tots els municipis de la Comunitat Valenciana, que, si bé en condicions normals suposa un esforç important per a l’administració local i autonòmica en matèria de seguretat, enguany requereix d’una vigilància especial a causa de la situació generada per la Covid-19.

 

La col·laboració interadministrativa es fa imprescindible en aquests casos pel que l’FVMP, a través de la Comissió de Turisme presidida per Vicent Grimalt, Alcalde de Dénia,  ha estat en contacte amb la Conselleria de Sanitat i mantingut successives sessions de treball (4, 5, 6 i 10 d’agost), amb José María Ángel, Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública perquè els ajuntaments disposaren de ferramentes adequades amb les quals procedir en cas que apareguen problemes relacionats amb la Covid-19.

 

Es posa a la disposició dels ajuntaments mesures preventives i procediments àgils per a poder actuar, però també es recomana intensificar els controls per part de la policia local, en col·laboració amb la resta de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i policia autonòmica.

 

En relació amb les mesures preventives i procediments, adjunt podeu trobar:

 

  • La carta de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, amb mesures addicionals i de caràcter preventiu sobre esdeveniments populars. (enviat recentment).
  • Procediment de reducció d’horaris en locals públics. (Comissió de turisme de l’ FVMP-Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències).
  • Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències per a l’aplicació del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol del Consell, de règim sancionador específic contra incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19.

 

La Instrucció possibilita el tràmit específic d’audiència de 2 dies amb motivació suficient en el procediment respecte a un establiment.

 

A l’efecte d’agilitat, es recomana la remissió de documents bé pel ORVE o bé per Registre telemàtic de la Generalitat. Per a alertar de l’enviament de documentació, els ajuntaments poden avisar a la Generalitat a través de:

 

Província d’Alacant, correu electrònic: espectaculosdtalicante@gva.es

Província de Castelló, 964333999

Província de València, correu electrònic: espectaculosvalencia@gva.es

 

La Generalitat reforça el servei d’atenció als ajuntaments.

 

En tot cas, la Generalitat podrà actuar d’ofici quan les circumstàncies ho requerisquen o la situació afecte un àmbit superior al municipal.

 

En la situació de requerir més informació pots dirigir-te a coordinacio@fvmp.org