NOTA INTERPRETATIVA DE LA RESOLUCIÓ DE 19 DE GENER DE 2021, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV num. 9.001, de 20 de gener de 2021), en relació a les limitacions d’activitat en locals comercials.