Nova millora per al Respir de Cocentaina

El Respir, programa municipal gratuït dirigit a persones que requerixen d’ajuda per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i que, amb freqüència, tenen algun tipus de pèrdua cognitiva, ha rebut una inversió de més de 7.000 € del romanent positiu de l’ajuntament de Cocentaina.

El gros de la inversió ha estat la coberta de la rampa d’accés al centre d’atenció dïurna amb un cost superior als 6.000 €, comprant-se amb la resta de diners noves butaques més còmodes per a les persones usuàries.

Aquestes inversions es sumen a altres que la regidoria de Benestar Social ha fet al centre, com els més de 15.000 € destinats a l’espai exterior del TAPIS o altres que han revertit en algunes millores al centre social Real Blanc.

Amb la col·locació de la coberta a l’entrada del Respir s’ha buscat protegir de la pluja a les persones usuàries en la seua entrada i eixida, a més, l’equip de govern té previst en 2022 adequar una rampa de baixada des del parc fins al carrer Barranc de Fraga per què l’accés al Respir per a les persones amb mobilitat reduïda siga més fàcil.

Mireia Estepa, regidoria de Benestar Social ha comentat que: «un dels objectius del govern és garantir que les instal·lacions s’adapten a les necessitats que van sorgint, per això és fonamental fer aquest tipus d’inversions, especialment, quan van destinades a persones que no tenen una autonomia completa i que mereixen la nostra millor atenció».