Observatori municipal | Presentació

PRESENTACIÓ

Vos donem la benvinguda a l’Observatori Municipal, un espai obert a la participació i a la consulta de totes i tots els responsables municipals.

Pretenem crear una ferramenta d’utilitat per a totes i tots els alcaldes i regidors de la Comunitat. Per poder resoldre dubtes que requereixen d’una resposta ràpida i indicar-vos temes que són d’interés en el dia a dia de l’Ajuntament. Sempre vos referenciarem el marc legislatiu a les vostres consultes o, si és el cas, quins passos s’han de seguir perquè pogueu abordar amb èxit vostra tasca.

Vos invitem a participar tant als responsables electes que formen part dels governs municipals com als regidors de l’oposició, ja que entenem que l’enriquiment democràtic dels nostres municipis s’ha de sustentar en l’accés a la informació i en la possibilitat de disposar de recursos perquè totes i tots puguem exercir plenament la nostra responsabilitat.

 

METODOLOGIA

Aquest espai pretén complir dos objectius:

1.- Assenyalar temes d’interés per a la labor del regidor, així com qüestions a ressaltar que s’emmarquen en el dia a dia de la vida municipal. És a dir, treballar la realitat municipal.

2.- Resoldre, ajudar o orientar en els dubtes i/o consultes que ens sorgeixen a totes i tots els regidors.

Per a això, marcarem unes pautes senzilles per a ser efectius.

Anirem assenyalant en «TEMES» les qüestions que creiem vos poden ser d’interés. Completant la informació en la referència «DOCUMENTS». Al mateix temps anirem creant una «BIBLIOGRAFIA» perquè pugueu consultar qüestions ja tractades o documentació, que no sent estrictament sobre el tema que s’aborda, puga ser important per a la vostra labor.

Finalment, i tal vegada el més significatiu, és l’apartat «PREGUNTA’NS» en què podeu formular qualsevol consulta o pregunta perquè vos puguem orientar. Sempre vos donarem una resposta, ben dins del marc legislatiu o bé què fer o on dirigir-se.

Vos anunciarem en aquest mateix apartat les novetats que anirem treballant i que se n’aniran introduint setmanalment.

Vos invitem a participar-hi i esperem les vostres consultes!