ORDENANÇA MARCO PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE MOSQUITS VECTORS DE MALALTIES I MOSQUITS AUTÒCTONS COMUNS

Ahir, dia 19 de febrer de 2020, s’ha reunit la Subcomissió de va portar de Vectors de la FVMP per a donar per definitiu el text de la nova ordenança marc per a la prevenció i control de mosquits vectors de malalties i mosquits autòctons comuns.

Aquesta Comissió constituïda en el 2018 es va crear per a afavorir el treball coordinat de control del mosquit tigre en l’Àrea metropolitana de València.  A ella han assistit representants dels municipis de Quart de Poblet, Manises, Burjassot, Aldaia, València, Xirivella i de la Direcció general de Salut pública i Addicions de la GVA i de la FVMP.

El text de l’Ordenança proposat per la FVMP a la Subcomissió de treball, és un instrument que obliga a la garantia i seguretat higiènica interna en totes les accions que executa l’ajuntament, directament o a través de contractació, i s’estén a totes les institucions públiques i privades situades en el seu àmbit territorial amb un missatge clar d’exemplaritat i eficàcia.

Amb aquesta Ordenança marc per a la prevenció i control de mosquits vectors de malalties i mosquits autòctons comuns, la FVMP pretén facilitar la planificació municipal interna, la inspecció i coordinació externa possibilitant un alt nivell d’exigència preventiva, i amb una vocació clara de divulgació i informació per a la millor presa de decisions en l’àmbit de la vigilància i la prevenció en salut de la població.

A aquesta Ordenança marc, entre altres documents, s’han afegit en els seus Annexos, els procediments de gestió de casos de arbovirosis amb període de viremia en la Comunitat Valenciana i, les actuacions municipals addicionals a desenvolupar davant la declaració de cas autòcton o importat d’infecció (dengue, chikunguña, i zika) amb el mosquit tigre de vector, elaborats per la Direcció general de Salut púbica i Addiccions.

Els indicadors presència del Mosquit tigre ens alerten i obliguen a elaborar instruments d’acció municipal i coordinació especialitzats per a fer front al mosquit tigre de vector de malalties en la nostra Comunitat.