Ordenança per a l’abolició de la prostitució

Ordenança per a l’abolició de la prostitució