PLA VIU – PLA D’IMPULS A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

La Generalitat ha subscrit amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies un Conveni marc de col·laboració per a l’impuls de la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals mitjançant col·laboració públic-privada.

Per a més informació accedisca a https://habitatge.gva.es/es/c/portal/update_language?p_l_id=175805690&redirect=%2Fes%2Fweb%2Fvivienda-y-calidad-en-la-edificacion%2Fpla-viu&languageId=ca_ES