Pressupostos

Informació sobre el finançament, com es gestionen els ingressos i despeses. Les dades que apareixen mostren l’evolució des de 2013 fins a l’execució del Pressupost de 2017 i el Pressupost de 2019.