Pressupostos

Informació sobre el finançament, com es gestionen els ingressos i despeses. Les dades que apareixen mostren l’evolució des de 2013 fins a l’execució del Pressupost de 2017 i el Pressupost de 2018.
L’execució del Pressupost de 2017 ha sigut auditada i elevada al Consell de la Federació, la qual ha sigut aprovada per unanimitat a Onil el passat dia 19 de juny de 2018.
En aquest apartat s’inclouen les despeses de representació i vehicle