PREFECTURA DE L’ESTAT

Reial decret-llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals conhabilitación de caràcter nacional.