PRESENTACIÓ D’AJUDES PER ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 50.000 HABITANTS

Ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que
no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.