PRESENTACIÓ DE l’AVANTPROJECTE DE LA LLEI D’ESTRUCTURES AGRÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Director general agricultura, Rogelio Llanes en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a explicar llei d’estructures agràries. Comptant amb l’assistència de la Presidència i membres de les Comissions del Fòrum de Municipis d’Interior, Comissió de promoció econòmica i agricultura i la Comissió d’obres públiques i Infraestructures.