Presentació de l’esborrany de la llei de Mancomunitats amb la qual es vol potenciar la comarcalització del territori per a prestar serveis més eficients a les i els ciutadans.

Decret 3/2016, de 10 de juny, del *president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.