Presentat l’Estudi Clau sobre l’Estat de l’Esport Municipal als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Renovació Esportiva: Noves Estratègies per a l’Esport Municipal a la Comunitat Valenciana

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), juntament amb l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV), ha presentat un estudi transformador que marca l’inici d’una nova era per a l’esport municipal. Aquest estudi no solament diagnostica l’estat actual, sinó que també proposa solucions concretes per a revitalitzar les nostres instal·lacions i programes esportius.

L’estudi subratlla la urgència de modernitzar més del 70% de les instal·lacions esportives, recomanant la creació d’espais polivalents, zones d’entrenament a l’aire lliure i àrees dedicades a esports menys coneguts. La meta és oferir a tots els ciutadans, sense importar la seua edat o habilitats, llocs adequats i segurs per a practicar esport.

Es destaca la importància de programes inclusius que obren l’esport a persones amb discapacitat, majors i altres grups vulnerables. Classes especialitzades i esdeveniments esportius inclusius són algunes de les iniciatives suggerides per a integrar a tota la comunitat en la pràctica esportiva, promovent la salut i el benestar general.

L’organització d’esdeveniments locals, com tornejos i curses populars, és essencial per a fomentar l’esperit esportiu i la cohesió comunitària. Aquestes activitats no solament animen a la participació activa, sinó que també reforcen la identitat local i el sentit de pertinença.

L’estudi recomana forjar aliances estratègiques amb el sector privat, clubs i associacions per a potenciar l’esport als nostres municipis. Aquestes col·laboracions poden traduir-se en patrocinis, intercanvis de recursos i programes conjunts que beneficien a tota la comunitat.

Per a assegurar l’excel·lència en la gestió esportiva municipal, s’aconsella la formació contínua dels professionals del sector. Programes de capacitació específics ajudaran a millorar la qualitat dels serveis oferits i a adaptar les activitats a les necessitats dels ciutadans.

Aquest estudi és una crida a tots: municipis, tècnics, polítics i la comunitat en general, per a col·laborar en la implementació d’aquestes recomanacions. Junts, podem transformar l’esport municipal a la Comunitat Valenciana, fent-lo més accessible, inclusiu i disfrutable per a tots.

El nostre agraïment a tots els que han participat en aquest estudi. La vostra contribució és fonamental per a avançar cap a un futur esportiu més prometedor.