Presidència de la Generalitat, Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia.