PRIMER CONGRÉS DE BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYIA I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

El 13 de juny de 2018, dimecres, es desenvoluparà en el municipi de SILLA (València),  el primer congrés de benestar dels animals de companyia i convivència ciutadana.

El Congrés està dirigit a autoritats i personal de l’administració local i, professionals de veterinària, i t’adjunte el seu programa i full d’inscripció.

Aquest Congrés organitzat per l’Ajuntament de Silla, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris i, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, EXPOSARÀ MODELS REEIXITS DE GESTIÓ MUNICIPAL I BONES PRÀCTIQUES EN MATÈRIA DE BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYIA I, LA REGULACIÓ DE LA SEUA PRESÈNCIA EN LA NOSTRA CIUTAT.

Així mateix, en el Congrés s’exposaran experiències en gestió de:

•         Model de gestió del benestar i convivència amb els animals de companyia

•         Nuclis zoològics Mancomunats (refugis d’animals de companyia)

•         Cens de gossos mitjançant l’ADN per a identificació d’excrements en la via pública

•         Serveis de recollida, trasllat i custòdia i manteniment d’animals de companyia.

•         Gestió de colònies Felines

•         Gestió del RIVIA

•         Benestar animal en els municipis

El Congrés, es planteja, a més, en el context de tramitació de L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT VALENCIANA, SOBRE PROTECCIÓ, BENESTAR I TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, un text legal, que aporta importants innovacions en la regulació de la tinença d’animals de companyia en els nostres municipis i que introdueix nous procediments i instruments per a la gestió que és necessari conèixerDONCS QUAN S’APROVE LA CITADA LLEI CALDRÀ ADEQUAR LES NOSTRES ORDENANCES MUNICIPALS A AQUESTA.