PROTOCOL SOBRE MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19 EN LA PRÀCTICA D’EXERCICI FÍSIC I ACTIVITAT ESPORTIVA

La Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19