QÜESTIONARI DE TURISME

L’FVMP ha elaborat un Qüestionari de TURISME que contempla dades bàsiques de gestió, estructures de participació turística, mecanismes turístics i formació en l’àmbit del Turisme.

El conjunt de la informació serà rellevant a l’hora de dissenyar noves actuacions i de lubrificar el bon engranatge de col·laboració existent entre Turisme Comunitat Valenciana i l’FVMP.

El Qüestionari és senzill. El temps estimat per a emplenar-lo no supera els 8 minuts, és autoemplenable i s’autoenvia a l’FVMP.

Podeu accedir al Qüestionari clicant en:

https://forms.gle/DjRMwHbARcUefaVa8