QÜESTIONARI PLA RESISTIR-AJUDES PARENTESI

QÜESTIONARI PLA RESISTIR-AJUDES PARÈNTESI

AJUNTAMENTS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS

 

DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL, PEL QUAL S’APROVA EL PLA RESISTIR, QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI EN CADA MUNICIPI PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA