REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE MANCOMUNITATS

Reunió de la Comissió de Mancomunitats FVMP, presidida per Txema Pelaéz Palazón, Alcalde-president de Sumarcàrcer, 9 de juliol, que va comptar amb l’assistència del Director General de l’Institut Valencià de la Joventut en Generalitat Valenciana, D. Jesús Martí Nadal, en la qual es van presentar les línies específiques per a Mancomunitats en l’àmbit de la Joventut, previstes per a l’exercici 2019.