Reunió de la Comissió Executiva i el Consell de la FVMP

La Comissió Executiva i el Consell de la FVMP s’han reunit, en convocatòria ordinària, en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Seguint l’orde del dia s’ha tractat l’informe del secretari general i l’informe econòmic, entre altres temes.