REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE “BOUS Al CARRER, RESPONSABILITAT I ASSEGURANCES DELS PROMOTORS I ORGANITZADORS”