Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació.Es convoquen per a l’exercici 2017 subvencions per a la realització del programa Tallers d’Ocupació. Aquest programa es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desempleades a les quals va dirigit a la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Els projectes tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25 % de la duració del projecte. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 30 de gener de 2017 i finalitzarà amb anterioritat al 18 de febrer del mateix exercici.