SETMANA EUROPEA DE LES REGIONS I CIUTATS

La Setmana Europea de les Regions i Ciutats, abans denominada Open Days, és un acte que se celebra cada any a Brussel·les i que al llarg de quatre dies brinda a funcionaris de les administracions regionals i locals, experts i representants del món acadèmic la possibilitat de posar en comú bones pràctiques i coneixements especialitzats en matèria de desenvolupament regional i urbà. Així mateix, és una reconeguda plataforma que permet comunicar a nivell polític sobre l’evolució de la política de cohesió de la UE, ja que sensibilitza els responsables de presa de decisions de la importància de les regions i ciutats en el procés polític de la UE. La Setmana Europea de les Regions i Ciutats és el major acte públic europeu d’aquest tipus.

Cada any, a principis d’octubre es congreguen a Brussel·les uns 6.000 participants i 600 oradors, tant d’Europa com de fora de les seues fronteres, per a participar en un programa compost per aproximadament 100 tallers, debats, exposicions i actes socials relacionats amb el desenvolupament regional i local. Els organitzadors adapten el programa cada any al context específic del programa de la UE. La participació és gratuïta.

Com s’organitza?

La Setmana Europea de les Regions i Ciutats l’organitzen de manera conjunta el Comité Europeu de les Regions (CDR) i la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea (DG REGI). Al començament d’any, normalment en el mes de gener, els organitzadors publiquen una convocatòria per a seleccionar els socis. D’entre els candidats es trien 200 socis de tota Europa, normalment a la primavera: regions i ciutats –agrupades quasi sempre en consorcis temàtics («associacions regionals»)–, empreses, institucions financeres, associacions internacionals i organitzacions acadèmiques. Els socis han d’organitzar seminaris d’interés comú, sovint sobre l’aplicació dels Fons Estructurals i els Fons d’Inversió Europeus i altres programes de la UE.

Setmana Europea Regions i Ciutats 2016

Enguany 2016, la Setmana Europea de les Regions i Ciutats se celebra a Brussel·les del 10 al 13 d’octubre. Sota el lema «Regions i Ciutats per un Creixement Sostenible i Inclusiu», s’organitzaran sessions, seminaris i trobades en l’àmbit de les següents prioritats temàtiques: Creixement econòmic sostenible i Sostingut; Creixement Econòmic Inclusiu; i, Simplificació dels Fons Estructurals i d’Inversió.

Cada una de les 187 regions i ciutats participants en la Setmana Europea de les Regions i Ciutats 2016 acollirà almenys un esdeveniment local per a acostar Europa als ciutadans. sota el lema «Europa en la meua regió/ciutat», s’organitzaran conferències, workshops, programes de ràdio/televisió o exhibicions en els 28 països de la UE entre setembre i novembre de 2016.

Més informació

Web Setmana Europea Regions i Ciutats

Programa Setmana Europea Regions i Ciutats 2016

Esdeveniments locals 2016