“SOLER:EL CONSELL I LA FVMP UNIM ESFORÇOS PERQUÈ EL MINISTERI ALLEUGE ALS AJUNTAMENTS EL PAGAMENT DE 70 MILIONS PER LES SENTENCIAS”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) , Rubén Alfaro, han firmat una petició conjunta dirigida al Govern central per a sol·licitar que amplie el termini d’amortització dels préstecs sol·licitats pels ajuntaments a fi de fer front a les obligacions derivades de sentències judicials.

L’objectiu d’este acord és alleujar la càrrega financera de les entitats locals i facilitar el manteniment dels servicis públics essencials que presten.

La difícil situació financera que patixen alguns ajuntaments els impedix concertar, a causa del règim general d’endeutament, una operació de préstec per a poder complir amb el que ordena la sentència, i es veuen obligats a acudir al Fons de Finançament a Entitats Locals (FFEL) , que contempla la formalització de préstecs per a fer front a sentències judicials fermes.

En concret, el Fons de Finançament a Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda ha assignat als municipis de la Comunitat Valenciana 125 milions euros (13% del total) en préstecs per a la devolució de les obligacions com a conseqüència de sentències. D’este import, els municpios de la Comunitat han disposat 71 milions euros aproximadament (un 57%) .

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha afirmat que “la devolució a 10 anys de més de 70 milions d’euros estan asfixiant en molts casos a les arques municipales”. A més ha assegurat que “una ampliació substancial del període d’amortització podria garantir la sostenibilitat financera de moltes entitats i el manteniment de la prestació dels servicis públics esenciales”.

Cal recordar que Soler i Alfaro van mantindre una reunió prèvia, la setmana passada, en la que el president de la FVMP ja va exposar la difícil situació financera que viuen alguns ajuntaments per les obligacions econòmiques que tenen com a conseqüència de sentències judicials fermes. Després de la conversació d’ambdós hui s’ha materialitzat l’acord.