SUBVENCIONS DESTINADES A FER COSTAT A LES PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES

Model de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i petites empreses per a fer front als efectes originats pel coronavirus covid-19.”