SUBVENCIONS DESTINADES Al TRACTAMENT DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA L’ANY 2022

D’acord amb el que s’estableix en la Clausula Desé. Termini i forma de justificació de les subvencions, de la RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2022, EL TERMINI PER A la PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS HA FINALITZAT.

L´FVMP revisarà les justificacions perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l’expedient. Si la justificació estiguera incompleta, l´FVMP comunicarà a l’entitat beneficiaria les deficiències perquè siguen esmenades amb l’advertiment que, si no ho feren, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.