VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Resolució de 23 de març de 2020 de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits i a la línia de subvenció que han de finançar les ajudes econòmiques regulades en l’Ordre de 3 de maig de 2007, de la Conselleria Benestar Social, per la qual es regula l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere, establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en l’exercici 2020.